Xerxész találkozik a halhatatlansággal

csak a tenger hullámai
a lovak patája
és a harci szekér kereke alatt …..csikorduló….kövek

xerxes

tízezer halhatatlanja, néma sorfala előtt….vonul…a nagykirály
előrenéz….mozdulatlan
csak a szoros közepén fordítja fejét….egészen lassan
a parti fövenybe szúrt dárda felé

hegyére tűzve a spártai levágott feje
véres szakállát, haját…meg-meglebbenti a szél
szeme lecsukva
a szája nyitva
Leónidász….nevet

Grafika: Navratil Zsuzsanna