1. Apokrif levél

Vannak olyan írások, amelyek „alkotásakor” az írójuknak szinte semmi köze nincs a lejegyzett műhöz…mert az egészet mondjuk úgy…”kapják” egy ihletett állapotban… ez is egy ilyen…
Vannak olyan írások, amelyeket csak kevesen értenek meg…ez is egy ilyen…
Vannak olyan írások, amelyek elé nem lehet semmit sem írni…esetleg csak annyit, hogy a „tovább” gombra csak az kattintson, aki kész arra, hogy „szívig nyitott” legyen…

 1. Mint szomjúzó vándor a forrás hűs vízére, úgy vágyik lelkem az Úrnak szavára, hogy tanítson, óvjon, neveljen engem, mint a gondos gazda ki jó földbe plántálta a szőlővesszőt, a facsemetét, s gondját viselvén öntözé s metszé, hogy termővé váljon s megteremje a maga gyümölcsét bőségesen.
 2. E képen velünk az Isten. Az Ő szava megtart minden veszedelemben, s nem hagyja el azt, ki benne bízik, mert szent az Úr és az ő szava Igazság. Ámen.
 3. Lehetnek bár földi hatalmak, s mondhatják a hitetlenek; – Hol a te Istened Urad, ki megszabadít téged nyomorúságodból?
 4. De kik az Úr útjain járnak, meg nem szégyenülnek, mert szerető és igaz Istenünk van, ki megcselekszi azt mi a világi emberek szemében lehetetlen.
 5. Mert ki a földre néz a földet látja, ki az égre néz az eget, s azt hiszi megértheti önmaga bölcsessége által a világ alapjait. De megcsalja őt szeme és füle, apróságokban vész el a tudománya, mert nincs szemük látni és nincs fülük hallani az Úrnak igéjét.
 6. Mert vakok és süketek mind kik az Igazság és az Élet vizében meg nem merítkeztek, alá merülvén mint bűnös kárhozott, s felbukkanva belőle mint megszabadult lélek, kinek bűneit lemosta Jézus Krisztus vére és Isten előtt immár megállhat.
 7. Mert ebben van minden bölcsesség, és ezt hirdették az Úrnak prófétái, de a világ szavukra nem hallgatott, magukra vonván annak haragját ki teremtette a mennyet és a földet.
 8. S ez lészen most is. Veszedelem támad milyen nem volt még soha, s oly dolgok történnek mik nem voltak, s miket lehetetlennek mondanak kik szívükben hitetlenek, de ti szeretteim tudjátok, s készüljetek.
 9. Az utolsó időknek jeleit látják és hallják kiknek van szemük látásra és fülük hallásra. Megmondatott. A mi Urunk Jézus Krisztus beszéde szerint, mit olvashatok az Evangéliumokban.
 10. Ne legyen kétségetek. Ne legyen félelem szívetekben, az ki legyőzte a halált s a menyek kapuját megnyitotta, nem hagyja el az övéit kik benne bíznak és segítségül hívják Szent nevét.
 11. A fenevad immár készen áll, s rettentő hatalommal cselekszi mind azt, mit felőle János prófétált. Uralma alá hajtja a föld minden nemzetét és nincs ki ellene állana, mert tűzzel és vérrel cselekszik, de inkább pénzzel és csellel, fondorlattal magát a világ üdvének állítva, s meghódol előtte minden földi hatalom.
 12. Csak az Úr választottai maradnak, kik elvetik utálatosságait, s nem hódolnak neki kedve szerint. És szenvedtek majd üldöztetést és bolondnak mondanak benneteket s úgy néznek rátok mint áldozni való állatokra, és sokan elhullanak. De az Úr közel.
 13. Erősítsétek és gyámolítsátok egymást, mert nem csak szemetek van látásra és fületek hallásra, hogy megértsétek Isten igéjét, de szátok is szólásra és kezetek írásra, hogy hirdessétek az eljövendő dolgokat.
 14. Hogy kinek neve beíratatott az Életnek Könyvébe, hallják és olvassák az Úrnak Igéjét, hogy mikor számuk betelik, a mi Urunk Jézus Krisztus visszatérjen, ítélni bűnösöket és kegyelmébe fogadni az örök életre az Igazság gyermekeit.