Egy kilenc éve írt levélből…

Néhány gondolat…egy 2006-ban írt levelemből:

Ha elfogadjuk azt, hogy az irodalom (és benne a költészet) több mint az egyén önmegismerésének az egyik útja, és az alkotások (még akkor is, ha ezek teljesen alanyiak*) mások, a “KÖZ” számára is értékkel bírnak, akkor azt is joggal el kell várnunk ezek létrehozójától, hogy legyen markánsan megfogalmazott, jól megalapozott véleménye az őt körülvevő világról. Sőt, mivel érzékenyebb lélek mint az adott közösséget alkotó emberek többsége, (hiszen ezért művész) akkor a véleményének is kifinomultabbnak kell lennie. 

… a minket körülvevő dolgokat valahogyan rendeznünk kell, és ennek egyik eszköze a politika. A fenti gondolatból következően az irodalmi alkotónak lehet politikai véleménye is.

Többen megfogalmazták azt, hogy az irodalomárok ne politizáljanak. De véleményem szerint nem lehet mentesíteni a politikától az irodalmat, nem is szabad, de mind ezt meg lehet úgy is tenni, hogy mindig az irodalom és az irodalmi alkotások értéke maradjon a fő szempont. Mert bár nagyon sok kérdésben kibékíthetetlenül ellentétes lehet a véleményünk,  ettől még vannak olyan közös értékek, melyek fontosabbak számunkra mint az, hogy ezt a szerencsétlen országot most egy “szociálisan érzékeny” milliárdos  vagy egy, a saját gazdasági hatalmának a megszilárdításáért küzdő érdekcsoport által kreált „népvezér” irányítja…

…az igazi szégyen a mai magyar irodalomra az, hogy azok az emberek akik a kezdeti eszmefuttatás értelmében a társadalom „előgondolkódóinak” kellene hogy legyenek és véleményükkel, alkotásaikkal a közösség jövőjének a meghatározó erejeként működhetnének, nos ezek kicsinyes pártérdekek közkatonái lesznek, a napi betevő koncért mely lehull az uraságok asztaláról szajkózzák azt amit hallani szeretnének tőlük a gazdáik.

Ha töményen összeakarnám foglalni, hogy mi a mai magyar (és talán nem csak magyar) irodalom általam vélt legfontosabb feladatai, akkor ezeket a következők lennének, fontossági sorrend nélkül:

  • A magyar nyelv megőrzése. A nyelv újra megtisztítása, a nyelvújítás óta rárakodott idegen szavaktól, különös képen a tudományos nyelv latin-magyarjától, a mai köznyelv amerikanizációjától.
  • Annak bemutatása, hogy a társadalom elfordulása a politikától magában hordozza egy diktatúra megteremtődésének nyílt fenyegetését.
  • A globalizáció kétségtelenül meglévő értékei és az általa létrehozott fogyasztói rabszolgarendszer ellentétének valódi bemutatása. Alternatív megoldások keresése.
  • A globalizáció által elpusztított vagy veszélyeztetett kulturális, társadalmi értékek dokumentálása és megőrzése.
  • Az egymásra ható különböző emberi kultúrák bemutatása és a közöttük lévő problémák, konfliktusok feltárása és kompromisszumos megoldások keresése.

… A régóta messze túlhaladott jobb és bal oldali felosztás pedig azt hiszem annyira anakronisztikus, hogy aki még mindig ebben gondolkodik az olyan mint Csipkerózsika. Ma Magyarországon, de gyakorlatilag az egész világon elmondható, hogy nincs egyetlen markánsan baloldali politikai erő sem, hanem csak jobb és szélső jobb oldali szellemiségű pártok vannak, mert mindegyik a fennálló rend támogatója, legyen az retorikailag hagyományos értelemben akár baloldali akár jobboldali jelszavakat hangoztató képződmény.

…lehet nem sok hatása van érdemben a “nagyok” dolgába való beleszólásnak, de a művészetnek pont ez a dolga, hogy beleszóljon. Ha van látható értelme, ha nincs… mert a művészet az Igazság keresésének útja és nem tehetjük meg azt hogy hallgatunk arról amit találtunk utunk során.

 

* Az alanyi költészet értéke az emberi lélekben tett utazás, mely mások számára is útmutató lehet az önmegismerésben.